استفاده از دستگاه روتاری دریچه ای برای فروش در کوئینزلند