ماشینی که در یک دستگاه مینرالیزم معدن pper یافت می شود