اندونزی گام معدن زغال سنگ با استفاده از روش گام به گام